Witamy Państwa na stronie internetowej Prywatnego Przedszkola „Dziecięce Fantazje” mieszczącego się w Wieliczce przy ul. Kraszewskiego 6a.

Nasze przedszkole ma charakter kameralny, z ciepłą, serdeczną i przyjazną dziecku rodzinną, domową atmosferą.

Jesteśmy przedszkolem, w którym wszyscy pracują dla dzieci. Ich poczucie bezpieczeństwa, radość, otwartość, uśmiech i zaufanie są priorytetami w naszej pacy od 2004 roku! Cały personel dla naszych wychowanków stwarza takie warunki, aby przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne, zadbane i bezpieczne. Można śmiało powiedzieć i pochwalić się, że nasze przedszkole jest dla dzieci ich drugim domem. Dzieci bardzo chętnie przychodzą do przedszkola, niechętnie zaś je opuszczają.
W związku z kameralnym charakterem przedszkola nauczycielki wnikliwie mogą poznać każdego wychowanka oraz pracować z nim indywidualnie w zależności od jego potrzeb i uzdolnień.

Pielęgnujemy spontaniczność, indywidualizm i niepowtarzalność każdego dziecka!

Praca nauczycielek to nie obowiązek, lecz ich pasja i poświęcenie!

Absolwenci naszego przedszkola poprzez wszelkie zabiegi dydaktyczno-wychowawcze wyposażeni są w duży potencjał intelektualny, który ułatwia ich dalszy wszechstronny rozwój i umiejętności radzenia sobie nie tylko w sytuacjach dla nich komfortowych lecz także w sytuacjach trudnych, w nowych wyzwaniach.

Cieszymy się, że mogliśmy również gościć w naszym przedszkolu dzieci innych narodowości m.in. z Francji, Szwajcarii, RPA, USA, Słowacji, Izraela, Czech, Niemiec, których rodzice pragnęli, by ich pociechy nauczyły się naszego pięknego języka polskiego i poznawały polską kulturę i sztukę.

Dzieci te bardzo szybko zaadaptowały się w naszym przedszkolu i zintegrowały się zarówno z rówieśnikami, jak i personelem.

Dodatkowymi atutami naszego przedszkola jest bardzo bogaty program edukacyjny. Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa dzieci mają zagwarantowane zarówno opiekę, wychowanie, jak i naukę.

Wobec rodziców nauczycielki pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

  • pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • informują na bieżąco oraz podczas konsultacji zarówno o postępach dziecka, jak i o pojawiających się problemach dydaktyczno-wychowawczych,
  • uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

W naszej placówce realizowane są programy: „Razem w przedszkolu” B. Godzimirskiej, „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej oraz programy dodatkowe opracowane przez grono pedagogiczne, np. o poznawaniu własnej miejscowości, Polski, Europy i świata, obejmujące swym zakresem tematykę wychowawczą, ekologiczną oraz dotyczącą bezpieczeństwa i higieny. Wdrażaniu treści w nich zawartych pomagają także teatrzyki goszczące często w przedszkolu oraz wycieczki edukacyjno-rozwojowe.

W swojej pracy nauczycielki wprowadzają elementy różnorodnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi. Są to m.in:

  • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność)
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznawanie własnego ciała i orientację w przestrzeni)
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
  • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
  • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
  • wybrane techniki relaksacyjne.

Dzieci uczestniczą w ogólnopolskich konkursach plastycznych, przedszkolnym konkursie recytatorskim, w licznych przedstawieniach zorganizowanych z okazji: Jasełek (odbywających się w Klasztorze oo. Reformatów dzięki ich wielkiej uprzejmości), Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, zakończenia roku szkolnego. Biorą też udział w akcjach charytatywnych.

W przedszkolu promuje się zdrowy styl życia, dobrą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
W razie potrzeby istnieje możliwość współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów odbywają się zajęcia rytmiczno-taneczne oraz lekcje języka angielskiego, prowadzone przez lektorów renomowanej szkoły językowej z Krakowa.
Raz w tygodniu grupa chętnych dzieci wraz z opiekunami wyjeżdża na naukę pływania na basen w Wieliczce, gdzie pod kierunkiem instruktorów dzieci uczą się pływać. Ich postępy są szybko zauważalne.

Zajęcia dodatkowe (odpłatne) odbywają się po południu po zakończeniu realizacji podstawy programowej wg MEN.
W godzinach dopołudniowych odbywają się zajęcia z rytmiki i religia za zgodą rodziców – nieodpłatnie, w ramach czesnego.

To rodzice decydują o wyborze zajęć dla swoich dzieci.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje dodatkowych zajęć, które ustalamy we wrześniu na zebraniu organizacyjnym z rodzicami.

Uświadamiamy dzieciom, co jest dobre a co złe wokół nas, uczymy umiejętności reagowania na wszelkie zagrożenia płynące ze środowiska społecznego i przyrodniczego, uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami m.in. Komendy Policji w Wieliczce.

Realizujemy trzyletni program autorski POLSKA – EUROPA – ŚWIAT, którego celem jest utwierdzenie dzieci w przeświadczeniu:

JESTEM DUMNY,ŻE JESTEM POLAKIEM!

W kolejnym etapie przedszkolaki poznają baśniową Europę i dalej „wędrują” w świat, gdzie spotykają się z inną kulturą, kulinariami, obyczajami, życiem rówieśników, fauną i florą. W ramach realizacji tego programu organizowane są spotkania z podróżnikami. Poznawanie świata uatrakcyjniają wizyty egzotycznych i rzadkich zwierząt, jak węże, nagie psy peruwiańskie, nagie świnki.

Jak przystało na małych podróżników i obieżyświatów uczestniczymy w wielu interesujących wycieczkach. Byliśmy m.in Pilźnie (Muzeum Lalek), Inwałdzie (Park Miniatur), Jaskini Nietoperzowej, Ojcowie, Pacanowie (Europejskie Centrum Bajki), Krainie Świętego Mikołaja, Parku Dinozaurów, Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym, wytwórni ozdób choinkowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych. Cyklicznie poznajemy Wieliczkę i Kraków.

Tradycją naszego przedszkola jest organizowany corocznie Wielki Piknik Rodzinny w stadninie koni.