Starszaki, czyli dzieci 5 i 6-letnie przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci uczą się poprzez zabawę. Regularnie odwiedzają Królestwo Liter, w którym wraz z Tosią poznają: Elegantkę, Obrażalską, Tajemniczego i innych bohaterów. Przeżywają wraz z nimi różne wesołe przygody, ucząc się jednocześnie właściwych zachowań i relacji.

Dzięki takiej formie wprowadzania dzieci w świat liter, wielu z naszych absolwentów, podejmując naukę w klasie I, potrafi już płynnie czytać!

Wraz z dwoma zabawnymi króliczkami nasze Starszaki poznają zasady bezpiecznego zachowania w domu, na ulicy, w miejscach publicznych. Razem z Antosią pouczają niesfornego Gapcia, tłumacząc mu, jak należy zareagować w chwili zagrożenia i jak takich sytuacji unikać.

Gry i zabawy z elementem rywalizacji nie tylko wzmacniają poczucie własnej wartości, ale również uczą akceptować porażki.

Przygotowujemy nasze dzieci do wkraczania w świat nie zawsze przyjazny i kolorowy, ale na pewno zawsze ciekawy. Kształtujemy w nich nie tylko poczucie własnej wartości, ale również wrażliwość na krzywdę innych, uczymy wytrwałości, samodzielności i odważnego podejmowania wyzwań, wprowadzając je do umiejętnego radzenia sobie w grupie rówieśniczej.