Zajęcia w grupie młodszej prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielek z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Dzieci dzięki miłej, kameralnej atmosferze nigdy nie są osamotnione i pozostawione samym sobie!
Poznają przedszkole z pomocą nauczycielek. Zdobywają pierwsze doświadczenia społeczne, oswajają się z nowym miejscem i są zachęcane do wspólnych zabaw z rówieśnikami,m uczą się nowych piosenek i wierszyków, biorą udział w zajęciach plastycznych, na których estetykę i sposób wykonania kładzie się szczególny nacisk. Poznają nowe gry i zabawy.

Dzięki procesowi adaptacji, obejmującemu pierwsze miesiące roku szkolnego „nowe” dzieci szybko uczą się „przyjaznych” rozstań z rodzicami i opiekunami, poznają nowych przyjaciół, by poczuć się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu.

Czas aktywności Maluszków w w naszym przedszkolu podzielony jest na dwie części: do obiadu i po obiedzie.
W pierwszej części odbywają się wszystkie zajęcia główne z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, ruchowej i plastycznej. Nauczycielki realizują założenia MEN zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, dbając o pracę z całym zespołem dzieci i dostosowując ja do możliwości poszczególnych grup wiekowych.

Wszystkie zajęcia dodatkowe, za wyjątkiem rytmiki, odbywają się w godzinach poobiednich. W tym czasie dzieci spędzają czas na wspólnych lub indywidualnych zabawach w kącikach zainteresowań, a nauczyciel ma możliwość dokonywania obserwacji pedagogicznych oraz organizowania pracy indywidualnej.

Popołudnia w przedszkolu to czas kiedy dzieci nawiązują ze sobą relacje, które często i w przyszłości przekształcają się w przyjaźnie.